Zauważyłem w dyskusjach, że…

Zauważyłem w dyskusjach, że problemem ASE (austriackiej szkoły ekonomii) i jej propagatorów jest często nieznajomość innych doktryn (poza etatyzmem, socjalizem) i dosyć wąski horyzont myślowy. Nie jest to zarzut wobec nikogo – sam dosyć długo popełniałem ten sam błąd – wynikał jedynie z niewiedzy.
Mianowicie wg ASE materializm i ekonomia to recepta na całe życie społeczne. Jednocześnie pomija się aspekt wychowania i kultury – mimo, że prace myślicieli ASE wychodzą daleko poza dziedzinę ekonomii.

W kontrze warto zapoznać się ze znacząco bliższym nam kulturowo ustrojem społeczno – gospodarczym, mianowicie ordoliberalizmem czyli syntezą anglosaskiego kapitalizmu i Katolickiej Nauki Społecznej.
Ustrój sprawdzony w praktyce, w powojennym RFN przynosząc cud gospodarczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordoliberalizm
Ordoliberalizm fundamentalnie wywodzi się z prac apb. Wilhelma Kettelera i encykliki Rerum Novarum na bazie, której w XIX w. wyrósł ruch społeczno – polityczny, który powstrzymał rozwój marksizmu w Niemczech.
Warto odnotować, że również teraz jest to recepta na wzrost znaczenia lewicy czyli neomarksistów.
Jako ciekawostkę warto przeczytać encyklikę Rerum Novarum. Jest to doskonałe przewidzenie skutków marksizmu / socjalizmu (w 1891 r. (!)) zanim ten gdziekolwiek nastąpił i jakikolwiek ekonomista się o tym zająknął:
http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Rerum%20novarum.htm

Bardzo podobny trend w okresie międzywojennym wykładano na Uniwersytecie Lwowskim.

#konfederacja #gospodarka #wolnyrynek #polska #ekonomia

No Comments

Comments are closed.