Za mało przeznaczamy na badania i rozwój

Postawiony cel – 3 proc. udział wydatków na B+R w relacji do PKB – osiągały w 2017 r. jedynie Dania i Niemcy. Więcej wydają na badania i rozwój Austria i Szwecja (4% PKB). „Na badania i rozwój na głowę Polaka przeznaczamy mniej niż 1/10 tego, co przeznacza się w Austrii, Danii, Niemczech czy USA”

No Comments

Comments are closed.