USA sprzeciwia się ochronie polskich firm przed przejmowaniem w czasie pandemii

Amerykanie protestują przeciw polskiej ustawie, chroniącej polskie firmy przed wrogimi przejęciami po zaniżonych cenach w czasie pandemii. Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej (AmCham) – taka regulacja „może być szkodliwa dla klimatu inwestycyjnego” oraz „wpłynąć na amerykańskie inwestycje w Polsce”.

No Comments

Comments are closed.