Tl;dr Rigcz w uj, a w polsce…

Tl;dr Rigcz w uj, a w polsce dalej jak w lesie i to takim lesie na krańcu świata ¯_(ツ)_/¯

Rząd chce walczyć z bezrobociem poprzez liberalizację prawa pracy. Według urzędników uproszczenie zatrudniania i zwalniania pracowników zachęci pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy.

Oczekuje się, że stopa bezrobocia na Ukrainie spadnie o połowę do 5%. Państwowa służba zatrudnienia będzie współpracować z prywatnymi agencjami rekrutacyjnymi i dostawcami usług edukacyjnych.

Rząd planuje zwiększyć efektywność energetyczną za pomocą takich środków, jak podwyższenie podatku od emisji dwutlenku węgla i wprowadzenie specjalnego podatku akcyzowego na towary, których metoda produkcji jest wyjątkowo szkodliwa dla środowiska.

Rząd chce, aby ceny gazu, ciepła i energii elektrycznej były na poziomie rynkowym i zamierza w przyszłości zapewnić ukierunkowane dotacje dla tych, którzy wydają ponad 15% swoich dochodów na rachunki za media.

Ponad 1000 nierentownych przedsiębiorstw państwowych na Ukrainie zostanie zamkniętych. Wszystkie strategiczne spółki państwowe zostaną przeniesione do Narodowego Funduszu Opieki Społecznej, która ma powstać, która będzie zarządzać sektorem przedsiębiorstw państwowych. Plan obejmuje również prywatyzację na dużą skalę, zgodnie z którą udział państwa w gospodarce powinien zostać zmniejszony do 5%.

Udział długu publicznego w PKB powinien spaść do 40% z obecnych 60%, a rating kredytowy Ukrainy powinien wzrosnąć do poziomu „A”. Obecnie agencja ratingowa Standard & Poor’s ma „B” po ostatnim wzroście. W rezultacie państwo wyda znacznie mniej na obsługę długu niż obecnie. Chce też, aby ponad połowa długu publicznego była w hrywnie, a nie w obcej walucie, jak jest teraz.

Realizacja umów powinna być kamieniem węgielnym prowadzenia działalności gospodarczej. Tak więc rząd planuje stworzyć system mediacji jako alternatywę dla systemu sądowego.

Wprowadzony zostanie trzypoziomowy podział administracyjno-terytorialny: społeczność – dzielnice połączone – regiony zamiast obwodów.

https://en.hromadske.ua/posts/ukraines-pm-honcharuk-presents-his-government-program?fbclid=IwAR2xYhQdt8jj6bPfgPVOWAcNSwTwHh5iB7gLWjZVtiGco_M3-c8HbUHXEvw

#ukraina #dobrazmiana #neuropa #bekazpisu #bekazprawakow #polityka #gospodarka #europa #polska #ekonomia #libertarianizm

No Comments

Comments are closed.