Sukces mieszkańców w batalii o budowę kopalni na Jurze

Sukces mieszkańców Jury Krakowsko-Częstochowskiej w sporze o budowę kopalni rud cynku i ołowiu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach odmówiła zainteresowanej inwestycją firmie przyrzeczenia dzierżawy gruntów na tym terenie.

No Comments

Comments are closed.