Rzadkie zdjęcie elektoraty…

Rzadkie zdjęcie elektoraty 500+ uświadamiającego sobie istnienie zjawiska inflacji:

#dojnazmiana #ekonomia #500plus

No Comments

Comments are closed.