Projekt budżetu na przyszły rok przyjęty przez rząd. „Drobne korekty”

Przyjęty przez rząd projekt budżetu na 2020 r. został skrojony na miarę, jest prorozwojowy i zrównoważony – mówił premier Mateusz Morawiecki. Dochody i wydatki będą najwyższe od 1989 r. – dodał minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Rząd przyjął dziś projekt budżetu na 2020 r., który nie przewiduje deficytu. Projekt zakłada m.in. zniesienie limitu 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, dotyczącego składek na ZUS.

No Comments

Comments are closed.