PiSowi nie spina się budżet. Będą wyższe składki ZUS, podwyżka akcyzy itd.

Rządzenie w stylu PiS: najpierw rozdmuchujemy wydatki, a potem gorączkowo, na szybko szukamy finansowania podwyższając co popadnie.

No Comments

Comments are closed.