Państwowy dług publiczny przekroczył już bilion złotych

Państwowy dług publiczny na koniec III kwartału tego roku wyniósł 1 bln 1 mld 181 mln zł, co oznacza wzrost o 0,3 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału i wzrost o 1,7 proc. więcej wobec końca 2018 roku.

No Comments

Comments are closed.