Na wykresie PKB per capita…

Na wykresie PKB per capita Rumunii jako odsetek PKB per capita Polski według różnych metod porównań (nominalny, stały i zmienny parytet siły nabywczej) i źródeł (MFW, Eurostat, ONZ, Uniwersytet w Groningen). Dane według zmiennego parytetu siły nabywczej oparte na porównaniach cen w każdym roku lub wielu okresach są zalecane jako odpowiedniejsze do porównań realnego PKB per capita pomiędzy krajami, a dane według stałego parytetu siły nabywczej oparte na porównaniu cen w jednym roku bazowym (np. 2011) z dostosowanym do niego wzrostem gospodarczym są zalecony jako odpowiedniejsze do porównania tempa wzrostu gospodarczego. Dane według zmiennego parytetu siły nabywczej podaje Eurostat, dane według stałego parytetu z 2011 podaje MFW, a Uniwersytet w Groningen podaje dane według obu metod. Można więc przypuszczać, że gdyby MFW porównywał ceny w Rumunii i w Polsce do USA w każdym roku, a nie tylko w jednym roku bazowym, tak jak Eurostat, który porównuje ceny w Rumunii i w Polsce do UE w każdym roku, to dane o poziomie PKB per capita według parytetu siły nabywczej byłyby do siebie znacznie bardziej zbliżone.

Źródło:

ONZ
MFW
Eurostat
Uniwersytet w Groningen

@tomtom666
@Pas-ze-mna-owce
@4×80
@PanDomestos

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rumunia #rafalinski

No Comments

Comments are closed.