Na wykresie ceny detaliczne…

Na wykresie ceny detaliczne ziemniaków w Polsce od 1925 r. w dolarach bieżących i w dolarach z 2019 r. Dane dla PRL zostały obliczone przy użyciu oficjalnych kursów dolara jakie podaje Bank Światowy czy OECD. Według kursów czarnorynkowych ceny byłyby kilka razy niższe.

Przykładowe obliczenie: Według danych GUS w 1937 r. cena ziemniaków w Warszawie wyniosła 0,10 zł, a kurs dolara wyniósł 5,28 czyli ziemniaki kosztowały 0,019 dolara (ok. 2 centy). Według Bureau of Labor Statistics ceny towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w USA w 2019 r. były wyższe 17,7 raza niż w 1937 więc podnosząc cenę ziemniaków w Warszawie (2 centy) o tę wartość otrzymamy cenę ok. 34 centów według siły nabywczej w USA w 2019.

#ekonomia #gospodarka #kapitalizm #antykapitalizm #dolar #statystyka #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #rafalinski

No Comments

Comments are closed.