Korekta polskiej granicy w 1951 r., czyli jak straciliśmy dziesiątki mld dolarów

Komunistyczne władze dołożyły starań, by stworzyć odpowiednią zasłonę dymną i uzasadnić zgodę na oderwanie od państwa kluczowego terytorium. Całą sprawę do ostatniej możliwej chwili trzymano w tajemnicy przed Polakami (…) a geolodzy odkryli w „kolanie Bugu” bogate złoża węgla kamiennego (…)

No Comments

Comments are closed.