Komisja budżetu nie chce finansowania 13. emerytur z Funduszu Solidarnościowego

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się za odrzuceniem ustawy umożliwiającej finansowanie tzw. trzynastych emerytur i rent socjalnych z Funduszu Solidarnościowego.

No Comments

Comments are closed.