Jakie niebezpieczne produkty zgłasza Polska do systemu ostrzeżeń UE?

Polska po Niemczech i Francji zgłosiła w zeszłym roku najwięcej do unijnego sytemu ostrzeżeń o niebezpiecznych produktach niespożywczych. Komisja Europejska opublikowała dzisiaj raport w tej sprawie. Wynika z niego, że w skali UE drugi raz z rzędu zabawki i samochody zajmują pierwsze miejsce na liście niebezpiecznych produktów.

No Comments

Comments are closed.