Jakby kogoś to interesowało…

Jakby kogoś to interesowało to zrobiłem małe podsumowanie programu 500+ od początku istnienia.

Na program od 1 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku wydano ok. 96 mld zł (nie licząc kosztów obsługi ok. 6 mld zł)

Porównałem l. urodzeń z lat 2013-2015 do lat 2017-2019
Średnio w latach 2017-2019 urodziło się o 16 500 dzieci więcej niż w latach 2013-2015.

W latach 2010-2016 liczba urodzonych dzieci spadała średniorocznie o 5 170, więc uwzględniłem to w obliczeniach.
Korygując średnioroczny wzrost o dotychczasowy spadek urodzeń mamy wzrost o 21 730 urodzeń rocznie dzięki 500+

Łącznie dzięki 500+ urodziło się 65 190 dzieci.
Koszt programu na jedno urodzone dziecko wyniósł 1 479 000 zł
Koszt wychowania dziecka do 18 roku życia według instytutu Adama Smitha to około 210 tyś zl

Daje nam to możliwość wychowania siedmiorga dzieci z kasy która poszła na jedno dziecko.

A co innego można zrobić z tą kasą?
Koszt wybudowania 1km autostrady to 35 mln zł
W Polsce mamy 1155 km autostrad. Z środków 500+ moglibyśmy wybudować 2755 km. Ponad dwa razy więcej niż obecnie mamy.

Można też spłacić ok. 10% długu publicznego lub pokryć większość wydatków tarczy antykryzowej.

#polityka #ekonomia #gospodarka

No Comments

Comments are closed.