Donald Trump kontra WHO. USA zawieszają wpłacanie składek

Prezydent USA Donald Trump polecił swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na Światową Organizację Zdrowia (WHO) do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w „niewłaściwym zarządzaniu i ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa”. „Świat otrzymał wiele fałszywych informacji nt. przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa” – ogłosił Trump, oceniając działania WHO w czasie globalnej pandemii.

No Comments

Comments are closed.