https://www.facebook.com/niskieskladki/posts/1114782745575097

Dziś Dzień Wolności Podatkowej, czyli symboliczny moment, gdy przestajemy pracować na państwo, a zaczynamy na siebie.

Z tej okazji cytat Roberta Gwiazdowskiego, polskiego prawnika i doktora habilitowanego nauk prawnych oraz eksperta w dziedzinie podatków w Centrum im. Adama Smitha:

Chłop pańszczyźniany pracował więc dla pana feudalnego na początku XVI wieku 52 dni w roku, a później 104 dni. I to był feudalny wyzysk.
My na początku XXI wieku pracujemy dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 164 dni. I to jest sprawiedliwość społeczna.

#cytatyns #tasroda #niskieskladki #gospodarka #ekonomia #wolnyrynek #wybory #korwin #gwiazdowski #polskafairplay

No Comments

Comments are closed.